Julkort

De senaste åren har Therese och jag använt en väldigt enkel algoritm för att avgöra vilka vi ska skicka julkort till: vi har helt enkelt hållit reda på vilka som skickade kort till oss året innan, och skickat kort till bara dem (plus en liten mängd undantag som alltid ska finnas med ändå). På det viset fortsätter vi inte att skicka kort år efter år till folk som inte skickar kort tillbaka. Men nu i julas insåg vi nackdelen med det schemat: om den andra parten följer samma algoritm, så kan det bli så att man skickar kort till varandra vartannat år. Och varje år blir den ena parten besviken för att den andra inte skickar kort tillbaka, och den andra får skämmas för att den inte skickar kort trots att den får ett.

Vi har försökt komma till rätta med problemet genom att snabbt som tusan skicka extra kort när vi fått kort från någon vi inte redan skickat till, men det har aldrig känts som någon bra lösning. Men så kom jag på hur man naturligtvis borde göra:

Man håller reda på vem som skickat minst ett kort de senaste två åren, och skickar kort till alla som man fått kort från endera förra året eller året innan.

På det viset undviker man svängningar i systemet, genom att inte sluta skicka kort till folk förrän de struntat i en två år i rad; det fungerar eftersom två år är längre än systemets reaktionstid på ett år. Och det är inte nämnvärt mycket mer bokföring än vårt förra system; den stora bokföringsbördan kommer ju av att hålla en lista överhuvudtaget. (Men den betalar sig varje år när man redan har en färdig lista över alla som ska ha kort, och deras adresser.)